Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 4 KCN Yên Phong 1, công suất: 15.000 m3/ngày đêm.

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 4 KCN Yên Phong 1, công suất: 15.000 m3/ngày đêm.

NGÀY GỬI: 11.01.17

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 4 KCN Yên Phong 1

Tiếp nối những thành công đã đạt được trong năm 2016 vừa qua, vào ngày 26/12/2016, Koastal Eco đã tiếp tục hoàn thành và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng “Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 4 Khu công nghiệp Yên Phong 1 với công suất: 15.000m3/ngày đêm”.

Nhằm đáp ứng được yêu cầu cấp bách của Chủ đầu tư (Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Viglacera) về thời gian hoàn thành và đưa dự án vào vận hành chính thức để phục vụ cho dự án đầu tư “Mở rộng công ty TNHH Samsung Display Vietnam“, Koastal Eco đã tập trung nhân và vật lực để thực hiện dự án. Kết quả chỉ sau 07 tháng 03 ngày kể từ ngày khởi công  – ngày 23/05/2016 công trình đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép xả thải và kể từ ngày  26/12/2016 công trình đã chính thức được nghiệm thu bàn giao để đưa vào sử dụng.

Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 4 KCN Yên Phong 1 sau khi đưa vào sử dụng đã nâng tổng công suất vận hành do Koastal Eco thực hiện tại nhà máy này lên 21.000 m3/ngày đêm, và trở thành một trong số các nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp có công suất đi vào hoạt động lớn nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.