Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 2 của Khu công nghiệp Việt Hương 2 – công suất xây dựng: 8.000 m3/ngày đêm

Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 2 của Khu công nghiệp Việt Hương 2 – công suất xây dựng: 8.000 m3/ngày đêm

Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 2 của Khu công nghiệp Việt Hương 2 – công suất xây dựng: 8.000 m3/ngày đêm

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

ĐỊA ĐIỂM:

BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico (GS - Korea)

07,11,2023

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico (GS - Korea)

Trúng thầu gói Trạm xử lý nước thải dệt nhuộm Nhà máy YiDa Việt Nam, giai đoạn 2 – Công suất: 6.000 m3/ngày đêm

15,10,2020

Trúng thầu gói Trạm xử lý nước thải dệt nhuộm Nhà máy YiDa Việt Nam, giai đoạn 2 – Công suất: 6.000 m3/ngày đêm

Koastal Eco thi công nhà máy xử lý nước thải Dệt nhuộm tập trung KCN Dệt may Rạng Đông

29,06,2023

Koastal Eco thi công nhà máy xử lý nước thải Dệt nhuộm tập trung KCN Dệt may Rạng Đông

Lễ ký kết Hợp đồng – Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 2 Khu công nghiệp Việt Hương 2

08,08,2017

Lễ ký kết Hợp đồng – Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 2 Khu công nghiệp Việt Hương 2

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 1 của Khu công nghiệp Việt Hương

08,02,2017

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 1 của Khu công nghiệp Việt Hương

Lễ ký hợp đồng – Nâng cấp và cải tạo Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 1 của Khu công nghiệp Việt Hương 2

17,12,2014

Lễ ký hợp đồng – Nâng cấp và cải tạo Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 1 của Khu công nghiệp Việt Hương 2