Lễ ký hợp đồng – Nâng cấp và cải tạo Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 1 của Khu công nghiệp Việt Hương 2, công suất 6.000 m3/ngày đêm.

Lễ ký hợp đồng – Nâng cấp và cải tạo Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 1 của Khu công nghiệp Việt Hương 2, công suất 6.000 m3/ngày đêm.

NGÀY GỬI: 17.12.14

Lễ ký hợp đồng – Nâng cấp và cải tạo Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 1 của Khu công nghiệp Việt Hương 2

Sau thành công của dự án Nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Việt Hương 1, Koastal Eco Industries tiếp tục nhận được Chủ đầu tư – Công ty Đầu tư Phát triển Việt Hương tin tưởng và lựa chọn là nhà thầu thực hiện dự án “Nâng cấp và cải tạo Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 1 của Khu công nghiệp Việt Hương 2”. Đây là dự án thứ 2 Koastal Eco Industries vinh dự được hợp tác với Công ty Đầu tư Phát triển Việt Hương và là dự án thứ 10 của Koastal Eco Industries tại tỉnh Bình Dương.

Dự án này một lần nữa cho thấy dịch vụ hậu mãi uy tín, chu đáo và nhanh chóng của Koastal Eco Industries.