Mô hình hệ thống Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico (GS - Korea)

Mô hình hệ thống Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico (GS - Korea)

Video nổi bật

NGÀY GỬI: 07.11.23

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico (GS - Korea)

  • Tổng công suất: 75.000 m3/ngày đêm
  • Trạm XLNT ô nhiễm nặng (Dệt nhuộm), giai đoạn 1, Công suất: 10.000 m3/ngày đêm
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Công nghiệp Minh Hưng Sikico và Công ty GS E&C
  • Tổng thầu: Koastal Eco Group
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico, tỉnh Bình Phước