Lễ ký kết Hợp đồng – Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 2 Khu công nghiệp Việt Hương 2, tổng công suất 8.000 m3/ngày.đêm

Lễ ký kết Hợp đồng – Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 2 Khu công nghiệp Việt Hương 2, tổng công suất 8.000 m3/ngày.đêm

NGÀY GỬI: 08.08.17

Lễ ký kết Hợp đồng – Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 2 Khu công nghiệp Việt Hương 2

Tiếp nối thành công những dự án trước đây, Nhà thầu Koastal Eco Industries tiếp tục nhận được sự tin tưởng của chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Hương để thực hiện dự án “Nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm số 2 tại Khu công nghiệp Việt Hương 2, công suất thiết kế phần công nghệ 4.000 m3/ngày.đêm, phần xây dựng 8.000 m3/ngày.đêm”.

Công trình được thiết kế có khả năng xử lý nước thải dệt nhuộm, thuộc da và là dự án thứ ba Koastal Eco Industries có cơ hội được hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Hương.