Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Khai Quang

Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Khai Quang

Video nổi bật

NGÀY GỬI: 18.07.23

Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Khai Quang

  • Tổng công suất: 25.000 m3/ngày đêm. Trong đó Module 1: 7.000 m3/ngày đêm, Module 2: 14.000 m3/ngày đêm, Module 3: 4.000 m3/ngày đêm
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Vĩnh Phúc
  • Nhà thầu: Công ty TNHH Koastal Eco Industries
  • Địa điểm: Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc