Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Khai Quang, Module 3 – Công suất: 4.000 m3/ngày

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Khai Quang, Module 3 – Công suất: 4.000 m3/ngày