Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Khai Quang, Module 3 – Công suất: 4.000 m3/ngày

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Khai Quang, Module 3 – Công suất: 4.000 m3/ngày

Video nổi bật

NGÀY GỬI: 04.05.20

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Khai Quang, Module 3

  • Công suất Module 3: 4.000 m3/ngày
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Vĩnh Phúc
  • Nhà thầu: Công ty TNHH Koastal Eco Industries
  • Địa điểm: Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc