Tiếp tục trúng thầu gói thiết kế, cung cấp hàng hóa, thi công xây dựng Trạm XLNT Giai đoạn 2, Khu công nghiệp Sông Khoai

Tiếp tục trúng thầu gói thiết kế, cung cấp hàng hóa, thi công xây dựng Trạm XLNT Giai đoạn 2, Khu công nghiệp Sông Khoai

NGÀY GỬI: 25.09.21

Tiếp tục trúng thầu gói thiết kế, cung cấp hàng hóa, thi công xây dựng Trạm XLNT Giai đoạn 2, Khu công nghiệp Sông Khoai

Vừa qua, Koastal Eco Group tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Đô thị Amata Hạ Long lựa chọn là Nhà thầu thi công công trình Trạm XLNT Giai đoạn 2, công suất 4.000 m3/ngày.đêm – Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Sông Khoai (Tổng công suất : 12.000 m3/ngày.đêm). Điều này tiếp tục khẳng định niềm tin lớn của Chủ đầu tư vào năng lực triển khai dự án và uy tín của Koastal Eco Group khi mà Trạm XLNT Giai đoạn 1, công suất 4.000 m3/ngày.đêm do Koastal Eco thực hiện, đang trong giai đoạn hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị và vận hành thử nghiệm để bàn giao cho Chủ đầu tư vào tháng 10, năm 2021.

Dự án Trạm XLNT Giai đoạn 2, công suất 4.000 m3/ngày.đêm – Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Sông Khoai (tổng công suất: 12.000 m3/ngày.đêm) là Công trình thứ 4 Koastal Eco Group được hợp tác với Amata Group. Đây là dự án quan trọng và sẽ là một trong những tiện ích hạ tầng được đánh giá cao, hứa hẹn cho việc góp phần thu hút các doanh nghiệp lựa chọn đầu tư vào KCN Sông Khoai trong năm 2022.