Lễ ký hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 KCN Nhơn Trạch III, công suất: 3.000 m3/ngày đêm.

Lễ ký hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 KCN Nhơn Trạch III, công suất: 3.000 m3/ngày đêm.

NGÀY GỬI: 30.06.15

Lễ ký hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 KCN Nhơn Trạch III

Vừa qua, Chủ đầu tư – Tổng công ty Tín Nghĩa và Tổng thầu – Koastal Eco Group – đã ký kết hợp đồng EPC thi công công trình “Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 của Khu công nghiệp Nhơn Trạch III, công suất: 3.000 m3/ngày đêm”.

Nhà máy được thiết kế theo quy trình xử lý hai bậc:

  • Bậc 1 – Xử lý hóa lý và xử lý màu;
  • Bậc 2 – Xử lý triệt để chất gây ô nhiễm bằng phương pháp sinh học.

Đây là hợp đồng thứ 4 giữa Koastal Eco Group Tổng công ty Tín Nghĩa, và cũng là minh chứng cho thấy Koastal Eco Group luôn là đối tác giàu kinh nghiệm, uy tín và đáng tin cậy trong lĩnh vực xử lý nước thải cho các Khu công nghiệp.