Lễ ký kết hợp đồng EPC – Hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải tập trung Kim Hà trong Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn – Tổng Công suất: 10.000m3/ngày đêm

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải tập trung Kim Hà trong Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn – Tổng Công suất: 10.000m3/ngày đêm

NGÀY GỬI: 18.11.17

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải tập trung Kim Hà trong Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn

Tiếp nối những thành công từ các dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất trên 10.000 m3/ngày đêm tại các khu công nghiệp. Vào tháng 08/2017, Koastal Eco Industries vinh dự được Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kim Hà lựa chọn làm Tổng thầu EPC thi công công trình “Hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải tập trung Kim Hà của Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, công suất 10.000 m3/ngày.đêm”

Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của đồng bằng Bắc Bộ, được đầu tư xây dựng với đầy đủ phân khu chức năng và hạ tầng kỹ thuật, nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.