Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 Khu ĐT – DV – CN Yên Bình, công suất: 15.000 m3/ngày.

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 Khu ĐT – DV – CN Yên Bình, công suất: 15.000 m3/ngày.

NGÀY GỬI: 20.05.15

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 Khu ĐT – DV – CN Yên Bình

Tiếp nối thành công của những dự án xử lý nước sạch và nước thải cho Khu ĐT – DV – CN Yên Bình trước đây, Koastal Eco Industries đã vinh dự tiếp tục nhận được sự tin tưởng của chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện công trình “Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 Khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp Yên Bình, công suất: 15.000 m3/ngày.đêm”.

Hệ thống xử lý nước thải áp dụng công nghệ xử lý hóa lý kết hợp với công nghệ vi sinh thiếu khí/hiếu khí dính bám trên giá thể di động nhằm loại bỏ triệt để các thành phần ô nhiễm trong nước thải và đặc biệt là các chất hữu cơ, Nitơ, Phốt pho và độ màu.

Cùng với giai đoạn 1 có công suất 10.000 m3/ngày đêm đã được Koastal Eco Industries thi công và hoàn thành vào năm 2014, tổng công suất của toàn Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Yên Bình sẽ được nâng lên thành 25.000 m3/ngày đêm sau khi giai đoạn 2 khi đi vào vận hành (dự kiến vào tháng 10 năm 2015) sẽ trở thành một trong những Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công  nghiệp có công suất xử lý đi vào hoạt động lớn nhất cả nước hiện nay.