Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 Khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp Yên Bình, công suất 15.000 m3/ngày đêm

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 Khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp Yên Bình, công suất 15.000 m3/ngày đêm

NGÀY GỬI: 24.09.16

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 Khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp Yên Bình

Tiếp nối thành công của những dự án xử lý nước sạch và nước thải tại khu ĐT-DV – CN Yên Bình trước đây, Koastal Eco Industries đã vinh dự nhận được sự tin tưởng của chủ đầu tư – Công ty CP-ĐT-PT Yên Bình để tiếp tục thực hiện Giai đoạn 3 của Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp Yên Bình với công suất 15.000 m3/ngày đêm.

Cùng với các giai đoạn 1 (có công suất 10.000 m3/ngày đêm) và giai đoạn 2 (có công suất 15.000 m3/ngày đêm) đã được Koastal Eco Industries thi công và hoàn thành trước đây, giai đoạn 3 khi đi vào hoạt động sẽ nâng tổng công suất của Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu ĐT-DV – CN Yên Bình lên 40.000 m3/ngày đêm và trở thành một trong các Nhà máy xử lý nước thải tập trung có công suất lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.