Nghiệm thu bàn giao công trình – Nhà máy xử lý nước sạch số 1 (module 2 và 3) Khu ĐT- DV- CN Yên Bình, tổng công suất: 13.000 m3/ngày đêm.

Nghiệm thu bàn giao công trình – Nhà máy xử lý nước sạch số 1 (module 2 và 3) Khu ĐT- DV- CN Yên Bình, tổng công suất: 13.000 m3/ngày đêm.

NGÀY GỬI: 17.12.14

Nghiệm thu bàn giao công trình – Nhà máy xử lý nước sạch số 1 (module 2 và 3) Khu ĐT- DV- CN Yên Bình

Vừa qua vào ngày 17/12/2014, Công ty CP ĐT – PT Yên Bình Koastal Eco Group đã tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình “Nhà máy xử lý nước sạch số 1 (module 2 và 3) Khu ĐT – DV – CN Yên Bình, tổng công suất 13.000 m3/ngày.đêm” để đưa vào sử dụng chính thức.

Việc thi công và hoàn thành công trình đúng tiến độ, đạt yêu cầu về chất lượng và an toàn đã chứng minh Koastal Eco Group là đối tác đáng tin cậy của Công ty CP ĐT – PT Yên Bình nói riêng và các khách hàng khác nói chung.