Nghiệm thu bàn giao công trình – Nhà máy xử lý nước sạch số 2 Khu ĐT- DV- CN Yên Bình – Công suất: 15.000 m3/ngày đêm

Nghiệm thu bàn giao công trình – Nhà máy xử lý nước sạch số 2 Khu ĐT- DV- CN Yên Bình – Công suất: 15.000 m3/ngày đêm

NGÀY GỬI: 19.04.15

Nghiệm thu bàn giao công trình – Nhà máy xử lý nước sạch số 2 Khu ĐT- DV- CN Yên Bình

Vừa qua vào ngày 19/4/2015, Công Ty CP ĐT – PT Yên BìnhKoastal Eco Group đã tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình “Nhà máy xử lý nước sạch số 2 Khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp Yên Bình, công suất: 15.000 m3/ngày đêm” để đưa vào sử dụng chính thức.

Cùng với Nhà máy xử lý nước sạch số 1 của Khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp Yên Bình tại tỉnh Thái Nguyên mà Koastal Eco Group đã thi công và hoàn thành vào cuối năm 2014, Nhà máy xử lý nước sạch số 2 khi đưa vào hoạt động đã nâng tổng công suất vận hành và cấp nước đạt 28.000 m3/ngày đêm.