Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 Khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp Yên Bình, công suất: 15.000 m3/ngày đêm

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 Khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp Yên Bình, công suất: 15.000 m3/ngày đêm

NGÀY GỬI: 15.11.17

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 Khu đô thị, Dịch vụ, Công nghiệp Yên Bình

Vừa qua, ngày 01/09/2017, Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình và Tổng thầu – Koastal Eco Industries đã nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình “Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 Khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp Yên Bình với công suất 15.000 m3/ngày đêm”.

Cùng với các giai đoạn 1 (có công suất 10.000 m3/ngày) và giai đoạn 2 (có công suất 15.000 m3/ngày) đã được Koastal Eco Industries thi công và hoàn thành trước đây, giai đoạn 3 khi đi vào hoạt động sẽ nâng tổng công suất của Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu ĐT-DV – CN Yên Bình lên 40.000 m3/ngày đêm và trở thành một trong các Nhà máy xử lý nước thải tập trung có công suất lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.