Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp Yên Bình, Module 2 – Công suất: 15.000 m3/ngày.

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp Yên Bình, Module 2 – Công suất: 15.000 m3/ngày.

NGÀY GỬI: 21.06.16

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp Yên Bình

Vừa qua, Chủ đầu tư Công Ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Yên Bình và Tổng thầu Koastal Eco Industries đã nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng Module 2 của “Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại KCN Yên Bình tại tỉnh Thái Nguyên”.

Cùng với giai đoạn 1 có công suất 10.000 m3/ngày đêm đã được Koastal Eco Industries thi công và hoàn thành vào năm 2014, tổng công suất của toàn Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Yên Bình đã được nâng lên thành 25.000 m3/ngày và trở thành một trong những Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công  nghiệp có công suất xử lý đi vào hoạt động lớn nhất cả nước hiện nay.