Nhà máy xử lý nước sạch số 2 tại Khu ĐT- DV- CN Yên Bình – Công suất: 15.000 m3/ngày đêm

Nhà máy xử lý nước sạch số 2 tại Khu ĐT- DV- CN Yên Bình – Công suất: 15.000 m3/ngày đêm

Nhà máy xử lý nước sạch số 2 tại Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Yên Bình – Công suất: 15.000 m3/ngày đêm

THÔNG TIN DỰ ÁN

LOẠI HÌNH:

XỬ LÝ NƯỚC DÙNG CHO SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM:

THÁI NGUYÊN, VIỆT NAM

Lễ ký hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Thủ Thừa giai đoạn 1 – Công suất: 2.000 m3/ngày đêm

22,07,2020

Lễ ký hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Thủ Thừa giai đoạn 1 – Công suất: 2.000 m3/ngày đêm

Koastal Eco trúng thầu gói Hệ thống xử lý nước cấp Nhà máy MNS Meat Long An

28,02,2020

Koastal Eco trúng thầu gói Hệ thống xử lý nước cấp Nhà máy MNS Meat Long An

Lễ ký kết hợp đồng – Nâng cấp Hệ thống xử lý nước dùng cho sản xuất và cung cấp Hệ thống xử lý nước siêu sạch RO Nhà máy MNS Meat Hà Nam

03,09,2019

Lễ ký kết hợp đồng – Nâng cấp Hệ thống xử lý nước dùng cho sản xuất và cung cấp Hệ thống xử lý nước siêu sạch RO Nhà máy MNS Meat Hà Nam

Lễ ký hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 KCN Long Hậu

26,07,2019

Lễ ký hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 KCN Long Hậu

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước cấp và nước thải của Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên – Tập đoàn TH.

02,02,2019

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước cấp và nước thải của Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên – Tập đoàn TH.

Nghiệm thu đưa vào sử dụng Hệ thống xử lý nước dùng cho sản xuất Nhà máy MNS Meat Hà Nam

02,01,2019

Nghiệm thu đưa vào sử dụng Hệ thống xử lý nước dùng cho sản xuất Nhà máy MNS Meat Hà Nam

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 4 Khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp Yên Bình

30,11,2018

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 4 Khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp Yên Bình

Lễ ký kết hợp đồng – Hệ thống xử lý nước dùng cho sản xuất Nhà máy MNS Meat Hà Nam

30,09,2018

Lễ ký kết hợp đồng – Hệ thống xử lý nước dùng cho sản xuất Nhà máy MNS Meat Hà Nam

Lễ ký kết hợp đồng – Hệ thống xử lý nước cấp và nước thải của Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên thuộc Tập đoàn TH

26,03,2018

Lễ ký kết hợp đồng – Hệ thống xử lý nước cấp và nước thải của Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên thuộc Tập đoàn TH

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 Khu đô thị, Dịch vụ, Công nghiệp Yên Bình

15,11,2017

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 Khu đô thị, Dịch vụ, Công nghiệp Yên Bình

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước sạch KCN Đông Nam

31,12,2016

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước sạch KCN Đông Nam

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 Khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp Yên Bình

24,09,2016

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 Khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp Yên Bình

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Pepsico Cần Thơ

30,06,2016

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Pepsico Cần Thơ

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp Yên Bình

21,06,2016

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp Yên Bình

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước cấp của nhà máy Pepsico Cần Thơ

04,02,2016

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước cấp của nhà máy Pepsico Cần Thơ

Lễ ký hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước cấp và nước thải của Nhà máy Pepsico Cần Thơ

05,08,2015

Lễ ký hợp đồng EPC – Hệ thống xử lý nước cấp và nước thải của Nhà máy Pepsico Cần Thơ

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 Khu ĐT – DV – CN Yên Bình

20,05,2015

Lễ ký kết hợp đồng EPC – Nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2 Khu ĐT – DV – CN Yên Bình

Nghiệm thu bàn giao công trình – Nhà máy xử lý nước sạch số 2 Khu ĐT- DV- CN Yên Bình

19,04,2015

Nghiệm thu bàn giao công trình – Nhà máy xử lý nước sạch số 2 Khu ĐT- DV- CN Yên Bình

Nghiệm thu bàn giao công trình – Nhà máy xử lý nước sạch số 1 (module 2 và 3) Khu ĐT- DV- CN Yên Bình

17,12,2014

Nghiệm thu bàn giao công trình – Nhà máy xử lý nước sạch số 1 (module 2 và 3) Khu ĐT- DV- CN Yên Bình

Từ khóa