Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Sữa Sạch TH, công suất 1.000 m3/ngày đêm

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Sữa Sạch TH, công suất 1.000 m3/ngày đêm

NGÀY GỬI: 05.01.16

Nghiệm thu đưa vào sử dụng – Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Sữa Sạch TH

Ngày 16/11/2015, Chủ đầu tư – Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Sữa TH và Tổng thầu – Koastal Eco Industries đã nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình “Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Sữa Sạch TH, công suất 1.000 m3/ngày.đêm” tại Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.