Nghiệm thu bàn giao công trình để đưa vào sử dụng – Hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải tập trung Kim Hà của Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn – Tổng công suất: 10.000m3/ngày đêm.

Nghiệm thu bàn giao công trình để đưa vào sử dụng – Hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải tập trung Kim Hà của Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn – Tổng công suất: 10.000m3/ngày đêm.

NGÀY GỬI: 11.05.18

Nghiệm thu, bàn giao đi vào sử dụng – Hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải tập trung Kim Hà của Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn

Vừa qua, ngày 05/10/2018, Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kim Hà và Tổng thầu – Koastal Eco Industries đã tiến hành nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình “Hệ thống thu gom và  nhà máy xử lý nước thải tập trung Kim Hà của Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn – Tổng công suất: 10.000 m3/ngày đêm”.