Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đại An mở rộng, công suất 2.500m3/ngày đêm.

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đại An mở rộng, công suất 2.500m3/ngày đêm.

NGÀY GỬI: 09.10.18

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng – Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đại An mở rộng

Vừa qua, ngày 08/10/2018, Chủ đầu tư – Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Đại An và Tổng thầu – Koastal Eco Industries đã chính thức nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng “Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đại An mở rộng  với công suất 2.500 m3/ngày đêm”.