DỰ ÁN

Nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Đất Đỏ 1, Module 1, từ cột B lên cột A – Công suất: 2.000 m3/ngày đêm


THÔNG TIN DỰ ÁN
CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA - PHƯƠNG ĐÔNG

LOẠI HÌNH:

NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

ĐỊA ĐIỂM:

VŨNG TÀU, VIỆT NAM


enEnglish zh-hans简体中文TỪ KHOÁ